Termeni şi condiţii

Termeni şi Condiţii / Politica de confidenţialitate – activităţi care aduc atingere domeniului prelucrării datelor personale şi protecţiei acestora

INTRODUCERE: Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să contactaţi echipa, pe adresa de email contact@protejamcopilaria.ro.

SFERA DE APLICARE: Politica de confidenţialitate se aplică tuturor activităţilor şi informaţiilor care sunt legate de site-ul www.protejamcopilaria.ro.

COPII ŞI TINERI: Copiii cu vârsta sub 14 ani nu au dreptul de a se înscrie pe site, de a transmite pe site date cu caracter personal referitoare la propria persoană şi/sau informaţii legate de familia lor. În cazul în care constatăm şi/sau suntem informaţi/sesizaţi că există pe site-ul nostru astfel de informaţii şi date personale care provin de la un copil cu vârsta mai mică de 14 ani, ne angajăm să analizăm situaţia şi să ştergem/inactivăm aceste informaţii în cel mai scurt timp posibil de la data sesizării şi nu mai târziu de 15 zile de la sesizare, conform legii. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani, au permisiunea de a se înscrie pe site-ul www.protejamcopilaria.ro, de a ne furniza informaţii personale despre ei, numai cu acordul prealabil al părinţilor/reprezentantului legal/tutorelui, după caz., cu excepţia minorilor care au împlinit vârsta de 16 şi care sunt căsătoriţi, conform legii.

ACORDUL PARENTAL. Minorilor cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani care accesează site-ul nostru şi care utilizează internetul, în general, le recomandăm, cu insistenţă, din motive care ţin de asigurarea securităţii persoanei să solicite consimţământul prealabil al părinţilor/reprezentantului legal/tutorelui înainte de a trimite orice informaţii despre ei/familia lor, prin intermediul internetului. De asemenea îi incurajăm pe părinţi să îşi educe copiii cu privire la practicile de utilizare ale internetului în condiţii de deplină siguranţă. Fac excepţie de la aceste reguli minorii care au împlinit vârsta de 16 şi care sunt căsătoriţi, conform legii.

INFORMAŢII TRANSMISE PE/PRIN SITE. În cadrul procesului de accesare şi navigare pe site-ul www.protejamcopilaria.ro aveţi posibilitatea de a va înregistra pentru primirea de newsletters. Înregistrarea presupune furnizarea adresei de email. Înregistrarea acestei date cu caracter personal (adresă email) reprezintă consimţământul dumneavoastră cu privire la prelucrarea acesteia în scopul transmiterii de newsletters. Persoanele care accesează secţiunea ,,Întreabă,, şi care ne comunică date cu caracter personal despre sine/membrii familiei beneficiază de confidenţialitate cu privire la aceste aspecte, în limitele legii.

CONDIŢII DE UTILIZARE CONŢINUT
Informaţia inclusă în acest site este protejată prin dispoziţiile legii privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt autorizaţi să copieze sau să imprime conţinutul paginilor sau documentelor prezentate în site-ul www.protejamcopilaria.ro, fără a le putea folosi în scopuri comerciale şi fără a le putea distribui către alte persoane.
Prin această autorizare, Societatea Română de Pediatrie nu transmite utilizatorilor licenţa sau alte drepturi de autor asupra conţinutului prezentat în site-ul www.protejamcopilaria.ro. Design-ul, titlurile serviciilor, cuvintele sau expresiile utilizate în conţinutul site-ului www.protejamcopilaria.ro aparţin Societăţii Române de Pediatrie sau, dupa caz, altor persoane, sunt semne sau mărci înregistrate protejate de legile naţionale şi/sau internaţionale şi nu pot fi folosite de către utilizatori în publicaţii sau alte producţii proprii. Fără acordul prealabil şi în scris al Societăţii Române de Pediatrie, utilizatorii şi terţii nu pot afişa sau folosi în niciun mod logo-ul www.protejamcopilaria.ro.

CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR ŞI A SITEULUI.
Confidenţialitatea informaţiilor găzduite de site-ul nostru şi securitatea acestora, inclusiv a platformei utilizate este foarte importantă pentru noi. Ca atare, vom depune toate diligenţele necesare pentru a asigura confidenţialitatea corespondenţei cu site-ul nostru. Cu toate acestea, vă informăm că, în ceea ce priveşte anumite informaţii înregistrate pe site-ul deţinut de Societatea Română de Pediatrie, acesta are dreptul de a monitoriza Serviciul furnizat, de a îmbunătăţi calitatea Serviciului, motiv pentru care există posibilitatea ca Societatea Română de Pediatrie, să dezvăluie orice informaţie necesară, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislaţia în vigoare, pentru a-şi îndeplini obligaţiile legale faţă de autorităţi şi instituţii publice şi/sau organe cu competenţă de anchetă, pentru a administra în mod corespunzător Serviciul furnizat şi/sau pentru a se proteja pe sine sau pe Membrii săi. Societatea Română de Pediatrie îşi rezervă dreptul de a nu posta pe site şi/sau de a înlătura orice material ce nu corespunde cerinţelor Politici de confidenţialitate sau care poate fi interpretat, pe cale unilaterală, ca fiind nepotrivit şi/sau contrar bunelor moravuri şi eticii, ordinii de drept şi ordinii publice. Conform Politicii de confidenţialitate, vă informăm că există posibilitatea de a oferi altor părţi (denumite terţi) anumite informaţii de ansamblu în format statistic/anonimizat, referitoare la structura vizitatorilor site-ului www.protejamcopilaria.ro. Aceste informaţii nu vor cuprinde date cu caracter personal, cu excepţia cazurilor în care persoanele vizate – vizitatori ai site-ului şi-au exprimat consimţământul prealabil sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legislaţia în vigoare sau pentru îndeplinirea unei obligaţii legale a operatorului. Vă informăm şi ca vizitatorii site-ului, în calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt singurele persoane care decid cu privire la dezvăluirea datelor lor personale şi a informaţiilor despre ei transmise şi/sau dezvăluite prin intermediul site-ului www.protejamcopilaria.ro.

INFORMAŢII PRIVITOARE LA COOKIES. Cookies sunt nişte fişiere mici, stocate pe computerul dumneavoastră şi acestea conţin un număr unic de identificare. www.protejamcopilaria.ro, poate folosi session cookies pentru a înregistra numele dvs. de utilizator (exclusiv parola), în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesaţi/vizitaţi site-ul www.protejamcopilaria.ro. Aceste session cookies sunt şterse automat în momentul încheierii sesiunii de conexiune cu site-ul www.protejamcopilaria.ro

INFORMAŢII DESPRE MOTORUL DE CĂUTARE ŞI DISPOZITIVUL DE ACCESARE. În momentul în care accesaţi site-ul www.protejamcopilaria.ro de pe un calculator, un telefon mobil sau orice alt dispozitiv, noi avem posibilitatea de a colecta şi stoca, prin intermediul dispozitivului utilizat, informaţii despre tipul de motor de căutare, adresa IP şi locaţia în care vă aflaţi, precum şi secţiunile pe care le consultaţi.

CONTROLUL DATELOR PERSONALE. Datele cu caracter personal înregistrate pe site-ul www.protejamcopilaria.ro sunt colecate şi stocate în condiţii de siguranţă. Societatea Română de Pediatrie a luat toate măsurile de securitate a prelucrării şi asigură confidenţialitatea conţinutului mesajelor transmise de vizitatori.

COPIILE DE SIGURANŢĂ. Societatea Română de Pediatrie efectuează copii de siguranţă a informaţiilor încărcate pe site-ul www.protejamcopilaria.ro. Copiile sunt păstrate şi actualizate în timp util şi sunt efectuate pentru asigurarea securităţii prelucrării şi pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date şi de acces neautorizat la aceste date. Societatea Română de Pediatrie a luat măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale conţinute de site.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE. Societatea Română de Pediatrie, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, email, telefon), prin mijloace automate, în scop de administrare a site-ului www.protejamcopilaria.ro. Este necesar să furnizaţi datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile în vederea realizării scopului de prelucrare sus-menţionat. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, operatorul nu vă va putea pune la dispoziţie şi nici nu vă va putea oferi serviciile sale. În vederea transmiterii de newsletters, operatorul prelucrează numai email-ul vizitatorilor înregistraţi. Aveţi dreptul să vă opuneţi, în mod gratuit şi facil, fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scop de promovare a serviciilor, în scris, prin email sau poştă. Informaţiile înregistrate prin intermediul site-ului sunt destinate utilizării exclusiv de către operator şi sunt dezvăluite numai împuterniciţilor operatorului, partenerilor contractuali şi autorităţilor publice centrale/locale, potrivit legii. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie, de opoziţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, conform legii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe care să o trimiteţi prin poştă la adresa Str Ionel Perlea, nr. 10, sector 1, Bucureşti sau pe adresa de e-mail contact@protejamcopilaria.ro.
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND RĂSPUNSURILE MEDICILOR ŞI COLABORATORILOR www.protejamcopilaria.ro

Am dori să vă informăm despre faptul că scopul acestui website este acela de a va furniza informaţii medicale generale despre adult şi copil. Acest website trebuie utilizat doar în scopul obţinerii de informaţii generale pentru înţelegerea cât mai bună a stării dvs. de sănătate sau a stării de sănătate a copilului dvs.. Toate materialele şi sfaturile furnizate prin intermediul www.protejamcopilaria.ro trebuie văzute ca simple informaţii şi nu ca analize şi sfaturi medicale complete. Sfaturile noastre sunt date doar pe baza simptomelor pe care dumneavoastră le descrieţi. Datorită acestui lucru, trebuie să acceptaţi faptul că o descriere incorectă sau incompletă a simptomelor pe care le transmiteţi consultanţilor noştri poate să determine neadaptarea sfaturilor noastre la starea dumneavoastră reală de sănătate. Prin urmare, trebuie să înţelegeţi că, în ansamblul situaţiilor care îi sunt aduse la cunoştinţă, www.protejamcopilaria.ro nu poate diferenţia acele forme grave de formele mai puţin grave ale simptomelor descrise de dumneavoastră.

În toate cazurile, vă sfătuim să mergeţi la medicul dumneavoastră de familie dacă vă îngrijorează starea dumneavoastră de sănătate. Răspunsurile oferite de noi sunt doar de natură educaţională şi informativă şi nu pot fi considerate, în nicio situaţie, ca fiind asimilate unor consultaţii sau analize medicale de specialitate. Înţelegeţi că, datorită însuşi modului în care funcţionează comunicaţiile intermediate de internet, o consultaţie medicală amănunţită nu este posibilă, prin urmare, informaţia medicală prezentată de site-ul nostru nu trebuie folosită ca alternativă a consultului medical realizat în persoană de un medic specialist.

www.protejamcopilaria.ro, Societatea Română de Pediatrie, precum şi toţi colaboratorii ale căror sfaturi pot fi întâlnite pe www.protejamcopilaria.ro nu pot fi consideraţi răspunzători pentru niciun prejudiciu/pierdere de orice fel. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că dumneavoastră, ca utilizator al website-ului www.protejamcopilaria.ro nu veţi înainta nicio acţiune judecătorească împotriva Societăţii Române de Pediatrie sau a partenerilor acestuia, indiferent de modul în care aţi utilizat informaţia furnizată de noi.

Repetăm, www.protejamcopilaria.ro nu furnizează sfaturi medicale similare celor pe care le puteţi primi de la medicii care vă consultă în persoană. www.protejamcopilaria.ro nu îşi propune să înlocuiască consultul medical de specialitate. Utilizatorii nu trebuie să îşi fundamenteze acţiunile viitoare pe sfaturile furnizate de www.protejamcopilaria.ro, pentru că întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoană a unui medic specialist.