PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Societatea Română de Pediatrie, inregistrat cu numar 25280 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este reclamă, marketing şi publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scop de reclamă, marketing şi publicitate. Refuzul dvs. nu interzice participarea la concursurile sau acţiunile desfăşurate de societate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate împuternicitului şi partenerilor contractuali ai companiei.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Societatea Română de Pediatrie, Spitalul de Copii Vasile Gomoiu, B-dul Basarabia nr. 21, sector 2, Bucuresti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.